Kulturë


 Lajmet e sotme në TV më zunë duke lexuar poezi ku nganjëherë gjejë pushim dhe argëtim aty. Proza as poezi nuk shkruaj, por kur i lexoj ato, aty gjëjë qetësinë shpirtërore dhe mesazhin për kohën tonë.

Tërë ditën në punë por qetësin, pushimin e mbrëmjës e gjeta në poezi.

Do të ndihesha keq po të mos ndaj më ju, pjesë pushimi dhe argëtimi, gjithësesi edhe mesazhet obligim për ne.

Një poezi këtu nga vepra krijuese e këtij zhanri, autore Vahide Nitaj ,, PLAGË E QËNDISUR“, pra lexo dhe në radhën e fundit të poezisë, ndalu e mendo…

Veq kësajë, këtu keni edhe pjesë, e përseris, pjesë nga përmbledhjët ,,POEZI DHE RRËFIME“autor Kasim Shala (tani dëshmor) shkrime këto kur dëshmori ishte vetëm 17 vjeq.

Krejt në fund, le të më fal miku Maxhun Osmanaj të cilit nuk ja barta këtu qoftë një mesazh-poezi siq din të shkruaj dhe thërras më zë aj në stilin e tij artistik e krijues. Ne, nuk do vdesim edhe bukur gjatë, do shkruajm, publikojm dhe kontaktojm për të vazhduar më tej.

Luzern 21.10.16

Xun Çetta