Kulturë


Tani po ushtroj fëmitë e mijë nëse jo nxënësit si pedagog i kulturës fizike.


Foto: Xuni,Dardani dhe Iliri në ushtrime psikofizike. PPF-I-Më 26.03.2012.

Për politik,e di se nuk me bëhet vonë nëse arkivi do përplaset më kohën e duhur për hulumtim.

Luzern 26.03.2012
.
Xuni