Politikë Ka kohë qe kur kan filluar e kritikohën grupime ekstreme të besimit Islam, grupime këto të cilët pos mjekrrave ata dalloheshin edhe për nga veshja si pantollshkurter.

Vet populli filloj e identifikoj ato pak grupime dhe gradualisht filloj e distancoj nga mesi i ambientit shoqëror. Si të tillë filluan e anashkalohen edhe nga BIK-u ( Bashkësia Islame e Kosovës). Mendoj se kjo formë pati sukses dhe filloj e zbutet situata aq e alarmuar nga këto grupime. Arrestimet që po vazhdojn, akoma jan arrestime të dyshimeta dhe më prapavi politike.

Humor por po e shohim më sy : Pantollshkurtërit arrastojn një pantollgjatë.

Luzern 12.8.2014

Xun Çetta