Politikë Edhe sikur për ditë bëjm për vendin, historia nuk përmbyllet, ajo vazhdon. E keqja tek ne si popull është harresa, ndodh dhe kultivohet harresa për tu perseritur e keqja.

Koha siq i thonë e Shqipnisë, nuk ishte përmbyllje ngase prap Kosova ishte e ndar me ndikime Gjermano-Italiano-Bullgare. Pse po perseriten historitë më modalitete të ngjashme ? Pse se ne si popull, nuk mbajm mend dhe të mos lejojmë të na perseritet e keqja duke u prezantuar si e mirë dhe gjoja për kohen.

Dje më plisa sot pa plisa, mjerisht i njejti fat po na perseritet.

Nëse harrohet në mendje, bërja për vendin del sikur nuk po ja vlen!!! Kështu krijohet përshtypja ndonse më arsye, por prap, un thëm jo. Të bësh për vendin gjithësesi ja vlen ngase ka tepër shumë të cilët nuk bëjn dhe e hanë atë që ka vendi fal bërjës së tjerëve...

Linku i komentit në facebook.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1665082807050495&set=gm.769389413104131&type=1&theater


Luzern 11.8.2014

 

Xun Çetta