Politikë


Rasti Gega-Buxhovi : (Dy të vërteta dhe dy rrena nuk mund të jenë).

Datë 3.2.2013—dhe sot në ,,Express" 18.1.2014-

http://info-cetta.com/modules.php?name=News&file=article&sid=212

----------------------.

Vet komentimi në  FB 18.1.2014, ngase kur po kalohet më klikim në info- ceta, nuk po kthehen më në fb :

Xun Çetta :Këto,janë vetëm format e hulumtimit, grumbullimit dhe ruajtjës së tyre si dhe në fund fare janë format e konfirmimit më ballafaqim të kunderthënieve. Katastrofa e cila nuk na falet është, pse ne edhe në këto mundësi veprimi në kohë digjitale, akoma nuk jemi të lirë ti bëjm publike gjitha realitetet, madje as arkivin i cili nuk po publikohet përjashtuar pjesëve sa kemi në info-cetta. E keqja tjeter është krimi i cili po vazhdon, ku sa më me argumente të dalësh aq më shumë urrehesh, madje si i tillë je pre e atyre të cilat presin ti ken vet ato si argumente dhe sado më vonesë të perfitojn vet nga to e jo të përfitoj vendi i cili sorrollatet në mjegullat e tyre...Nese ne si njerëz nuk shohim, zoti po na percjell se çfarë po i bëjm njëri tjetrit.

--------------------------.

Në fund fare të këtij linku, truse linkun tjeter të cilin sapo e barta atje dhe lexo të përditshmën e sodit ,,Exspress” 18.1.2014.

Hetuesia, mbledhja e fakteve pa besuar në askënd  blanko, sot është leht të bëhët edhe kështu në sistem elektronik nga ku vetvetiu del arkivi dhe nga arikivi dalin përmbledhjet e shumë anshme për ta nxjerr një të vertetë...

Luzern 18.1.2014

Xun çetta