Politikë

  Më në fund na u imponua të dalim publikisht pas kaq heshtje… Po, na u imponua që ta sqarojm realitetin derisa pas kaq kohë filloj e perfolët, keqinterpretohët deri tek fakti i keq të mjegullohën realitetet si pasojë e heshtjës tonë, pastaj si pasojë e pritjës gjatë në pergjigjën e Qeverisë si dhe disa nga vet ne, filluan më pershperitë paralel heshtjës pa zë deri në momentin kur marim pergjigje nga Qeveria.

Kur kjo punë mori frymë pa vullnetin tonë në heshtje, mendoj se gjithëqke eskaloj dhe tani na u imponua më qendrimet tona pjesërisht më dal.

Një ditë, shpresoj shpejt, të gjitha lëshimet kanë më u zbardhur për ta par pse në këtë gjendje kemi ardhur. Tani në këtë emission të parë, vetëm disa gjëra do duam si këshill inicues më i thënë.  

Lidhja:

https://www.facebook.com/SYRITV/videos/299686805604714