Politikë

   Sado ta urrejsh politikën dhe politikanët e pa bindur në Serbi, po ta degjojsh të plotë këtë konferencë shtypi më gazetar, nese ke ndjenja, gjynah prej tyra ka më të ardhur...

Nese në zgjedhjët e ardhshme në Serbi, votohët pa format e votimit siq mjerisht din të ndodh në Ballkan, nga këtu, shumë mirë po e dijn këta se ku do të jenë...

Degjoj krejt kah fundi i kësajë VIDEO çfarë thojn e bëjn.

VIDEO YuuTube :

https://youtu.be/aHEF8xt6DcE

Facebook :

https://www.facebook.com/xcetta/posts/5178484188838336