Kulturë

  Më konferencat shkencore mbi demonstratat e vitit 1968 dhe ato të vitit 1981 jam i sigurt se kemi ndihmuar shumë shkencën e historikut të atyre ngjarjeve të cilat perfundimisht ndryshuan rrjedhat historike, pra ndihmuam por jo se ne vet bëm shkencë edhe pse pa ne nuk do ishte kjo.

Tani mbetet të deshmojn hulumtues e historian të heshtur më punën dhe perkushtimet e tyre për ta kulmuar historinë e popullit tonë drejtë e pa ndikime politike.

Besoj se të gjithë, tashmë jemi të informuar për kapitalin e LEKSIKONIT i cili do dal në shumë vëllime dhe për gjitha periudhat historike të këtyre dy shekujve të kohës sonë.

Uroj dhe shpresoj në angazhimin dhe perkushtimin sa më të madh dhe sa më konkret për t` ia dal këtij kapitali i cili perfundimisht hjek pluhurin çfarë ia kanë vënë historisë së popullit tonë më shekuj.

Për më shumë, edhe facebook-u, jo vetëm se na perkujton por kësajë radhe na fton të kontribojm :

Afishuar sot 24.11.2021 facebook :

https://www.facebook.com/xcetta/posts/4819691368050955