Politikë

 Tani sapo u ktheva nga puna, ora po afron 24 por nuk po zbuloj e as zbukuroj ndonjë sekret, sot ishte dita më e sukseshme për mua.

Pas kafës mengjesit takime në Pejë, kreva edhe një punë timën private e nga aty po në kafën e dytë të mengjesit në Banjë. Nga Banja në Leshan serish më punë private dhe më sukses, nga aty drejt e në takime në Klinë, nga Klina në drakë në Zllakuqan dhe pas drake takimet vazhdojn në Gurrakoc-Istog dhe në fund në Vitomiricë.

 

Nuk i pasqyroj më foto ato ngase të gjitha takimet ishin të them popullorqe, për mashalla, por ata që nuk kuptojn koloritin politiuk si vlerë, do të thojshin paskan qenë takime,,Tallava”

 

Jo ishin takime të gjitha më vlerë dhe për kujdesin tim në politikë të gjatha nga të pranishmit mua më bënë nderë.

 

Sot një ditë e mbarë dhe mjaft e gjatë 19.10.2021

 

Xun Çetta

 

Facebook:

https://www.facebook.com/xcetta/posts/4706065279413565