Politikë

   Shumë tema s`fundi më kanë mbetur pa trajtuar por sistemin e punës më një kombinim e kam ndryshuar.

 

Sot janë bërë shumë UEBFAQE, gazeta dhe televizione private, hapësira publikimi bash sa të duash po edhe nuk u mungojn komentues.

Nuk ka gjë të keqe nga kjo, por në taktikën e punës për ndikim, duhët bërë një ndryshim.

 

Sa më pak për kryetimat më shkruar ngase tashmë rrugën veq e kemi trasuar, vetëm rrugën e prononcimit disave më jau treguar, pastaj ata në tema zgjerohen vet, kuptohet nese i bind se nuk ju len të hapur tjetër shtek, kështu pra ata pastaj afrohen vet.

 

Në këtë formë shkurtorësh punohët dhe ndikohët më shumë, në të kundertën punën tjerët në këtë vlim mediatik ta bëjn llugë.

 

Në pika të shurtëra e më pak fjalë të vertetën disave duhët bindshëm më jau thënë e pastaj, ata vet të binden se ndryshe nga kjo rrugë nuk kanë kah shkojn, kështu, pa vonuar shumë shih se si neser po ata i lexon sa më lezet kthehën andej kah do dihet të bashkëudhëtojm.

 

Mos të harrojm se gjitha shkrimet dhe komentimet mbi tema të ndryshme për vendin dikush po i monetoron dhe gjitha po dihën kush çfarë po bëjm si dhe kush ku po don më dal. Ne si popull, pa dallim proceseve, ishim dhe jemi të gjall, udhëtimin tonë kurr nuk kemi më e ndal.

 

Luzern 22.09.2021

Xun Çetta