Politikë

  Sa kohë kam shkruar mbi zbardhjën e arkivit dhe akivave tjer nga fakti se Serbia vetëm në arkiv, më fakte del krejtësisht e mjerë.

Serbia e din sa e mjerë del në arkiv por jo pak mjeran tonë politik janë ata të cilët nuk dijn çfarë është arkivi.

Fal ca mjeranve tonë politik Serbia ka dijt dhe ka arrijt nga arkivi më diplomaci më ik.

Arkivi i ,,Radio Kosova lirë” është prokuror i sajë, por jo pak politikan tonë,  atë arkiv nuk e lexojn e as degjojn e lere më ta finansojn zbardhjën e plotë tij.

Zbardhjët dhe publikimet aq sa janë bërë nga ky arkiv në botimin e librit të z. Nusret Pllana dhe Berat Luzha, janë të mjaftueshme për ta gozhduar Serninë në kërkesën e sajë për hapje arkivash.

Serbia e din sa arkiva të pa zbardhura tek ne ka fal ca politikanve tonë të cilët nuk bënë asgjë në këtë drejtim.

Luzern 10.09.2021

Xun Çetta

Facebook :

https://www.facebook.com/xcetta/posts/4580846771935417