Politikë

   Pasi kreva shumë punë, i lodhur tej mase edhe pse jo bash mirë më shendet dola të rrezitëm dhe po mendoj :

,,As komunistat e fshtirë, Titist as Enverist nuk ishin më të ligj e pa burra se sa tani jo pak të quajturit demokrat, apo ndoshta vet ata u konvertuan dhe këtë ligësi në demokraci prodhuan”

Këtu, nuk më mori gjumi, por u kota dhe djali sa dukët e hetoj ndoshta edhe çfarë po mendoj dhe shpejt këtë foto ma paska bërë.

Luzern 09.06.2021

Xun Çetta

Facebook :

https://www.facebook.com/xcetta/posts/4310339272319503