Familiare

  Erdhi në drekë Dardani, më gjeti dukë bërë masazhim këmbëve më aparaturën që kishte blerë për ne prinderit e tij para krejt pak ditësh. ,,Ashtu pra babi, mendo edhe për këmbët e jo vetëm për kokën” më tha si në shaka Dardani.

Pasi që Dardani nuk vjen për këtë festë, në mbrëmje shkuam më Ilirin, e vizituam atë në punë dhe uruam njëritjetrin dhe më pas u kthyem për ta pritur Vitin e RI.

Luzern 31.12.2013

Xun Çetta

Facebook :

https://www.facebook.com/xcetta/posts/3846246982062070