Politikë

 Jemi pa shtet ligjor e të konsoliduar, lirshëm njerëzit çfarë dojn janë duke shkruar, por neser shumë kush ka si më keq më perfunduar.

Në pa mundësi për ti komentuar, unë kalova ditën në vende të ngjajshme si edhe këtu ku kam nevojë më pushuar e të çmendurit, siq dojn munden dhe po guxojn pse jo, edhe më shkruar dhe kështu më pa pergjegjësi  më vazhduar por një ditë më drejtësinë kanë më u ballafaquar.

Ruani nervat në këtë luftë të shkatrrimit nervor ku po shkruan kush si po don.

Luzern 27.12.2020

Xun Çetta