Politikë

 

Një VIDEO Debat i mirë dhe i balansuar drejtperdrejt tani në RTK 22.09.2020 :

 Lidhja më vonë :