Metaforat politike imponim i kohës  
 A është e mundëshme kjo, që vullnetarisht më vetëdeshirë të kthehesh në errësirë derisa tjerët të dalin nga ajo dhe të besojn në dritën për të cilën u flet atyre ?
Kjo kohë e ligë ka ardhur derisa të gjithë mendojm se po bëjm politikë dhe si të tillë, askush nga ne, po në emër të politikës dhe diplomacisë, nuk duam ta shohim realitetin në sy i cili na ka vërbuar si kolektivitet.
Kështu, populli mbetet sherbëtor i jo politikajve dhe aspak diplomatëve, produkt i degjushmërisë dhe sherbimit çfarë u bën populli i politizuar dhe vetëmashtruar se gjasmë po bënë politikë…
Luzern 12.05.2015
 Xun Çetta