E di dhe po e shoh faktin se i zgjeruar në problemet e vendit tonë, njeriu nuk po kuptohet drejt, apo ndoshta lodhja kolektive ka bërë të mos lexojm aq sa shkruan tjetri.

Ta kuptojm realitetin e hidhur politik gjithësesi, më parë duhet thënë atë, duhet shpreh si preokupim pa dallim formave të komunikimit tonë dhe pa dallim kush e thot shqetësimin.

Edhe kështu, shkurt e pa text mund të lexohëm drejt.

Luzern 25.02.2015

Xun Çetta