Politikë

  Kohët po kalojn, vitët po shkojn por arkivi realitetet do ti pasqyron. Ka ndodhur e qka nuk perjetuam në këtë rrugë por miku Mehmet Hajrizi mes disave, ndoshte më të pakt  së fundi, ai po mbetet një veprimtar i rreshkur dhe një politikan i heshtur të cilin nuk ka arkiv as dosie e cila e rrëzon, aj në këmbë kohës do ti qendron.

Ah sa ngadal e më kujdesë edhe pse më dhimbje zbardhën realitetet e rrugës që kaluam !!!

Luzerm 21.11.2021

Xun Çetta

Facebook :

https://www.facebook.com/xcetta/posts/4811641442189281