Sa herë që shohim pamje të tilla dhune dhe derisa nuk vlerësojm lirinë e demokracinë për të gjithë një lloj si popuj në vendet e tyre,  aq më larg e kemi sigurinë globale paqën dhe qetësinë shpirtërore brenda nesh si njerëz.

Pamje të tilla dhune serish në Palestinë VIDEO:

https://www.facebook.com/dashuriperjetimat/videos/871313079722436/

Luzern 14.06.2018

Xun Çetta