Ne kemi suksese të këtyre dekadave të fundit dhe jo pak, kemi mjaft store më të cilat duhet të krenohemi por në permbledhje të gjendjës në total, Kosova nuk është aq mirë sa na prezantojn politikanë të caktuar.

Ja vlen të thuhet dhe të më besohet derisa flas nga pervojat e gjata në këto procese të cilat më shpejt se asnjëherë në histori, si procese po bëjn lëvozje nga potezi në potez politik dhe nga mundësia në tjetrën.

Nisur nga ky dinamizëm politik i këtyre dy shekujve tonë, Kosova kishte nevoj më shumë për njerëz të mirë, të ndershëm, të guximshëm e të perkushtuar në politikë se sa kishte nevoj për kaq shumë parti politike të cilat edhe ashtu janë nga i njejti brum dhe kontrollohen e diktohën gati nga e njëjta qendër…

Për mua personalisht situata politike e as ndryshimet, nuk vijn lehtë më partitë politike sa më individët më të perzgjedhur e të perkushtuar të këtyre subjekteve, këtë gjë e di dhe e garantoj se është e mundur vetëm nese na lejohët që pa pasoja të dalim me më të perzgjedhurit e partive politike të cilët i kemi, janë ata dhe se për një qellim do duan që ata vet të jen një.

I keqi dhe të këqinjët biznes në politikë, le ta lëshojn rrugën sa nuk ka filluar më e keqja e përbashkët ngase kështu nuk shkohet tutje, Kosovën po e presin ditë të veshtira…

Luzern 04.06.2018

Xun Çetta