Të bëjm më shumë për fëmijt tonë, mos tu frikësohemi lindjeve ngase shterrpësia e kohës do të na kushtoj. Solidarizohëm më fëmijt madhor dhe të miturit ngase fati, mirëqenja dhe trajtimi i tyre sot është e ardhmja e vendit tonë neser.

Luzern 01.06.2018

Xun Çetta

 

Komenti shtesë në facebook :

Xun Çetta : Ishin por nuk jan më fëmij të mitur, tani jan të rritur