Në kompletim të librit më fakte e dëshmi dalin shokë, miq e veprimtar më të cilët ke ndejt por del sikur nuk i ke parë më sy e as njohur në brendi.

Të shkrajsh libërë e botosh atë më realitete e dëshmi u dashkan foto, video e nganjehere audio për të mos fol autori por faktet aty.

Është mirë, e moralshme, e ndershme dhe kënaqësi të rikonfirmohën realitetet mundësisht qoftë edhe në pleqëri por jo pas vdekjës tij pa dallim për kënd shkruan autori aty.

Po i postoj vetëm katër foto per mes te cilave zbardhi dy sqarime: Fotot më mikun e vjeter Sadri Ramabaja e Fadil Maloku dhe S.Ramabaja-Esat Brajshori, pasqyrojn njohje të cilat nuk i kishna ditë as njohur realisht dhe tani me dalin të vertetët dhe djallëzorët pa dashur ti thëm tani këtu.

Fotot tjera me mikun, veprimtarën e pa ndalshëm, i sëmuer keq dhe i pa vetkontrolluar shendetësisht e as politikisht, në turr e vrap per kombin dhe fatin e tij z. Hazir Shala më të cilin pa frikë keqkuptimi, e marr dhe ja thëm të gjitha verejtjët qe kisha për vitet tona në veprim, i pa dhe u bend e në fund i pranon ato dhe i vetë deklaron realitetet, disa nga to edhe të hidhura.

Botimet më realitete të dhimbëshme e te vështira në rrugën tonë duan kohë dhe punë paraprakisht për botim por jo të heshtën e as mbulohën ato.

Luzern 20.05.2018 

Xun Çetta