Luftërat janë të pa deshirueshme, janë të tmerrshme dhe më pasoja shumë gjatë pas lufte por ato bëhën luftëra të imponueshme ngase popujve të shtypur e të pushtuar, dimrin ua bëjn verë.

Jo të marr aq shumë shembuj këtu, po ndalëm tëk dy rastet e fundit:

24 Marsi i vitit 1999 ishte kthesa e madhe

drejt paqës në Kosovë për Kosovën dhe njerëzimin.

 

14 Prilli 2018 fillim i ri për Siri, shpetim për rejonin e më larg tij.

Ata që bëjn luftën mos të sillën pas lufte si të tërbuar, mos të sillën keq e padrejtësisht për ta humbur paqen ngase serish vjen lufta dhe ndrrohen pozicionet. Lëvizje të reja drejt progresit në vazhdimësi i duhën botës dhe njerëzimit, ajo botë dhe aj popull i cili nuk lëviz, aj shkon drejt vdekjës, këtë e kemi mësuar, lexuar e provuar.

Luzern 15.04.2018

Xun Çetta