Në përmbledhje të hulumtim pasqyrimt të viteve 90-ta po verej se tashmë jam futur jo në zonën e ndaluar por në zonën e komplikuar për pasqyrim publik. E rëndë, por punë kjo e cila duhët bërë nen betimin : Të vertetën dhe vetëm të vertetën.

Vitët 1990-2000 janë vitët më të vështira për pasqyrim publik, koha vërtetë po bënë lëvrimin më të mirë të mundshëm të këtyre ngjarjeve ku po ndërronte ora e kohës së sistemeve dhe çlirim pushtimeve tek ne si dhe flamujve tyre partiak.

Gjatë lëvrimit të kohës po dalin edhe minjët e asajë kohë, po vërtetë  po dalin për fushe minjët e atyre politikave por serish mjerisht po kërkohët kohë për ti qendruar besnik publikimit nen betim per të vertetën. Ndihma më e madhe për këtë hulumtim-pasqyrim të drejt po më del vet fotgrafija e kohës, video incizimi e nganjëherë si intervenim, audio incizimi i cili po i vë pikën.

Luzern 09.04.2016
Xun Çetta