Sot patëm fli për drekë, siq dihet mozaikun dhe pluralizmin i dua, i dua shumë ato ngase aty i ke të gjitha nese di ti rua. Mesi në mozaik është  qendra e vlerësimit të vlerave gjithëfare aty. Dje në Mal mora një foto mozaik të mirë, flija sot ma kujtoj këtë punim në mozaik, foto këto nga Mali dje dhe dreka sot.

Një relaks pushimi ky para gjumit.

Luzern 30.03.2018

Xun Çetta