Drunjët në Mal i rrëzon sopata e njeriut dhe erërat e forta kur fryen veri apo meqava siq thojdhin të parët tonë. Tek njerëzit, disa i rrëzon kërpeshi tyre politik, erërëat e forta kunder kërpeshit tyre dhe kerpeshgjinjëve në diplomaci, ndersa tjerat shtrsa tek njerzit i rrëzon sopata politike e po këtyre kerpeshgjinjëve dhe politikanve nen kerpesh.

Ashtu si drunjët, edhe njerëzit, nuk janë të gjithë të njëjtë e as rezistent para fortunave. Sot, në shetitje e sipër, veqova drunj të rrëzuar nga erërat e forta mes Mali, trupi tij ishte i shëndosh, rrënjët nuk ja pash por u befasova se si fortuna e kishte thyer trupin mu në tokë aty mes trupit të shëndosh dhe rrënjëve nen dhe të cilat nuk i pash !!!

Kjo ma kujton thyerjën befasuese të njërëzve të cilët i shohim si të shëndosh më trup fizik, i dijm si njerëz më rrënjë tradicionalisht të thella dhe të forta por, në fortunat e mëdha politike ata po thyhën aty ku nuk e pret dhe kështu po na befasojn rrënjët e tyre të cilat nuk jau paskemi par e as dijt, na befasojn pamjet fizike të trupit tyre dhe vetëm kur ata i rrëzon fortuna, atëherë del se ku paskan pas pikën e tyre dobët.

Drunjët e shëndosh të rrëzuar kaq befasueshëm më rrënjë akoma nendhe, lihën më vite mes Mali mbi dhe, për të parë se sa këta trupa do rezitojn në këtë formën tjetër, pra të shtrier mes Mali mbi dhe.  

Ndaj drunjëve të cilët rrëzohen nga fortunat natyrore dhe njerëzve të ligj nga fortinat ligjore, Zvicra merr masa dhe pastron terenin për njerëz të shëndosh që ata të jenë të sigurt.

Luzern 22.03.2018
Xun Çetta