Xun Çetta facebook  më 24 deri 28.12.09.fb.Për Enver Malokun Shpall lojë shpërblyese për publicist e gazetar,kryesisht vlen për analist.
Shpërblimi bëhet më renditje varësisht kush sa,ku ja ka qëlluar po atë vend zënë.
Pyetja :
1. Kush mund të ketë qenë autorë i këtij artikulli ?
2. Në cilin vit mund të jetë botuar ky artikull ?
3. Të paktën këtu përgjigjuni :
Autori ka mund të ketë qenë i krahut pacifist apo radikal
?
Link-lidhja:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103188413034631&set=a.101831929836946.4245.100000304171597&type=3&theater
Sot 12.01.2018 reprizë
Xun Çetta