Home » Artikel

Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation, Springe zur Suche.

flag-german flag-albanian

Gjysma pa gjysmën e ka vështirë, mbijetohët por si më siklete e vështirësi

Lajmet aktuale

Dy gjysma bëjn sa një, gjysma pa gjysmën tjetër është telashe e madhe. Sado i madh lisi mes dy gjysmave, ai nuk ka stabilitet aq më pak ekulibrim të drejtë në politikë. Politika kërkon ti rezistosh asajë pa e tepruar më diplomaci rrëshqitse.


Pavarësimi i Kosovës ishte një mundësi jo bash e keqe e diplomacive të huaja po të mos gjeneronte politika dhe politikaj të korrubtuar dhe të futur në krim.

Në Republikën e Kosovës kemi mund të jemi gjithë të barabart më të drejtat tona nacionale, fetare e kulturo artistike, më flamujt tonë nacional nen flamurin e shtetit të Kosovës por jo më kaq interferime nga jasht dhe jo më kaq krime nga brenda nesh.

Luzern 10.12.2017

Xun Çetta

Gjysma pa gjysmën e ka vështirë, mbijetohët por si më siklete e vështirësi

Keine anonymen Kommentare möglich, bitte zuerst anmelden

Für den Inhalt der Kommentare sind die Verfasser verantwortlich.