Home » Artikel

Quick links: Springe zum Inhaltsbereich der Seite, Springe zur Seitennavigation, Springe zur Suche.

flag-german flag-albanian

Unë, shkruaj në ambient të mbyllur, lexoj në ambient të hapur fushor, ah !

Nga shtypi


Sot 28.05.2017, pas takimeve të paraditës, u ndala në shetitje buzë mali ku lexova  nga shtypi dhe e thërras mendjen për kujdesë çfarë shkruaj, ngase … 

Ja ca nga temat e lexuara ku gjeta shumë çka për të konstatuar nevojën e kujdesit tim në shkrime.

Luzern 28.05.2017

Xun Çetta