Politikë


Kështu brenda dite ndryshojn politiikan e politikane të pa kohë ose të pas kohe të cilët apo cilat i sjell era e ndryshimeve që nuk mund të ndalën dot ! Ata apo ato në politikë vin e shkojn dhe sersh kthehën për të ikur më pas per gjithëmonë.

PS.

Fotot brenda dites sotme po si levizjet në politikë.

Luzern 25.04.2016

Xun Çetta