Politikë

Sado të dhimbëshme realitet, nese e ruan mendjën, zemrën e bardhë dhe qellimin për të mirën e vendit, kurr nuk do të ftofët jeta e as gadishmeria për të bërë për vendin pa dallim zhgënjimeve të herëpashershme çfarë i zbulon e kupton...

Jeta ka qenë, është dhe do të vazhdoj e tillë derisa ta kuptojm faktin bash të gjithë se, jeta ka perplasje interesash parase idealësh.

Në këto realitete, mos të zhgënjehemi por të rezistojm ngase, besoni se ja vlen, një jetë e kemi dhe ajo na ikën shpejt pa e kuptuar mirë atë.

Nese ne, në këto rrethana nuk po mund të dijm sa duhët për vetvehtën, besoni se pas nesh, do dihën të bërat dhe pa bërat tona. Kjo duhet të na tingëlloj dhe thërras ndergjegjën tonë të fjetur. Është kohë digjitali more hej !!!.

Deri në ditën e vdekjës njeriu ka çfarë mëson e kupton, kuptohët nese donë ti mësoj realitetet dhe krejt çfarë ka perjetuar dhe kaluar. Jeta është kjo, nese nuk e percjell, të percjell ajo ty.

Luzern 02.01.2019 
Xun Çetta